Překlady v digitálním marketingu: Proč je kvalitní lokalizace klíčem k úspěchu

Plánujete expanzi do zahraničí? Pokud lidé nebudou rozumět textům na vašich stránkách, jednoduše u vás nebudou nakupovat. Nejsou to však pouze správně zvolená slova, která rozhodnou o tom, jestli bude mít rozšíření vašeho podnikání do zahraničí úspěch. Abyste o zákazníky nepřišli, musíte jim přizpůsobit také další prvky, jako je měna nebo formát data a vzít v potaz i kulturní rozdíly. Proč je lokalizace v digitálním marketingu tak důležitá a jaké jsou nejčastější chyby?

Důležitost lokalizace v digitálním marketingu

Hned v úvodu si pojďme objasnit, jaký je rozdíl mezi překlady a lokalizací. Zatímco překlad spočívá v převodu textu z jednoho jazyka do druhého, lokalizace je založena na širším přístupu a kromě profesionálního překladu textu zahrnuje i kulturní adaptaci.

Lokalizace v digitálním marketingu je zásadní hned z několika důvodů, které si v následujících odstavcích blíže představíme.

Kulturní citlivost

Pokud se při expanzi na nové trhy zaměříte pouze na překlad textů, můžete narazit. Při rozšiřování podnikání za hranice ČR je důležité si uvědomit, že ne všichni mají stejnou kulturu, neslaví stejné svátky, nemají stejný smysl pro humor, nebo dokonce nemají stejné nákupní preference.

Příkladem nesprávné lokalizace je například kampaň společnosti Orange spuštěná v roce 1994 doprovázená sloganem „Budoucnost je jasná… budoucnost je oranžová.“ Tato kampaň narazila v Severním Irsku, kde byla oranžová barva nerozlučně spojována s Oranžovým řádem – protestantskou organizací. Slogan tak naznačoval, že budoucnost bude patřit protestantům, a to v zemi, která je převážně katolická.

Jazyková přesnost

Při překládání textů je důležité zachovat kontext, význam a tón. V řadě případů se totiž může doslovný překlad vymstít. Poučení přináší třeba kampaň společnosti Ford, která chtěla expandovat do Belgie se sloganem „Každé auto má vysoce kvalitní karoserii“. Ukázalo se ale, že při doslovném překladu z angličtiny do nizozemštiny zněl slogan následovně: „Každé auto má vysoce kvalitní mrtvolu.“ Asi nám dáte za pravdu, že většina zákazníků nebyla touto představou zrovna nadšená.

Lokalizace není pouhý překlad textů

SEO a klíčová slova

Překlad webových stránek do různých jazyků je bezesporu dobrým začátkem, není ale možné zaručit, že zákazníci váš web navštíví, aniž byste pro jednotlivé země stránky optimalizovali. Při cílení na zahraniční zákazníky je důležité používat místní terminologii a také místní vyhledávače, abyste získali lepší představu o klíčových slovech a jejich hledanosti v dané zemi.

Místní zákony a nařízení

Při podnikání v zahraničí je nezbytné dodržovat místní zákony a nařízení. Pravděpodobně se nevyhnete ani řadě právních záležitostí, například v podobě soudních překladů dohod a smluv. Nesprávná lokalizace vám může způsobit právní problémy. Pokud například při překladu obchodních podmínek dojde k vynechání určitých informací, může tento fakt ovlivnit práva a povinnosti zúčastněných stran a vést k právním sporům nebo finančním ztrátám.

Jak se proti tomuto a dalším problémům chránit? Prostřednictvím soudních neboli úředních překladů. Někdy může být v případě veřejných listin vyžadována i apostila nebo superlegalizace, a to v závislosti na zemi, do které plánujete expandovat.

Rizika při vstupu na zahraniční trh a jejich řešení

S jakými riziky se můžete v souvislosti s texty a lokalizací e-shopu při vstupu na nové trhy setkat a jak je řešit? 

Špatný překlad textu

Možná se to někdy stalo i vám. Navštívili jste e-shop a zjistili jste, že jsou texty psané lámanou češtinou. Co jste udělali vzápětí? Většina z vás pravděpodobně odpoví, že e-shop opustila s tím, že se jedná o web, ve který nemají důvěru. Tato poměrně častá situace je jasným příkladem toho, jak významnou roli hrají kvalitní překlady při expanzi do zahraničí.

Řešení je v tomto případě poměrně jednoduché. Spočívá v pečlivém výběru kvalifikovaných a zkušených překladatelů. Abyste předešli ztrátě kontextu nebo kulturních nuancí, doporučujeme se obrátit také na místní specialisty.

SEO problémy

Pouhý překlad klíčových slov do jazyka země, do které expandujete, může vést k několika problémům. Klíčová slova a fráze se nemusí shodovat s tím, co místní zákazníci vyhledávají a automatizované překlady webu mohou být také penalizované ze strany Googlu.

Proto doporučujeme do procesu lokalizace již od samotného začátku začlenit vícejazyčnou analýzu klíčových slov.

Technické problémy

Lokalizace může být spojena i s technickými problémy. Jakými? Problémem může být například počet znaků v původním textu, který se liší od počtu znaků v cílovém jazyce nebo skutečnost, že některé fonty pro latinku není možné použít pro jiná písma. Do procesu lokalizace proto zapojte i grafické designéry.

Legální rizika

Jak už jsme nastínili výše, nesprávná lokalizace může způsobit i legální problémy, které vám mohou zkomplikovat spolupráci s obchodními partnery nebo podnikání v zahraničí.

Při překladu klíčových dokumentů, například smluv, využijte soudně ověřené překlady. Kvalitní překladatelská agentura vám v případě potřeby opatří k úřednímu překladu také apostilu nebo superlegalizaci a vy tak budete mít jistotu, že jsou všechny důležité dokumenty v souladu s místními zákony. 

Nástroje a technologie pro lokalizaci

Budoucnost lokalizace v digitálním marketingu bude významně ovlivněna technologiemi a také nástupem umělé inteligence. Už nyní ostatně na trhu existuje okolo 700 různých nástrojů a softwarů, které lokalizaci usnadňují.

S lokalizací vám mohou kromě kvalitních překladatelů a odborníků pomoci i nástroje, které mají za cíl minimalizovat potřebu manuálních procesů. Využít můžete například softwary Lokalise, Crowdin, Transifex, Phrase Strings, Unbabel nebo XTM Cloud.

Se správnou strategií úspěšně až do cíle

Firmám, které usilují o vstup na nové trhy, se rozhodně vyplatí investovat do správné lokalizace tak, aby výsledek odpovídal očekáváním. Jak toho dosáhnout?

  • Pečlivě připravenou lokalizační strategií založenou na průzkumu daného trhu,
  • propojením se s místními překladateli a odborníky na lokalizaci,
  • pochopením místní kultury a zvyků
  • a v neposlední řadě dodržováním zákonů dané země. 

Lokalizace obsahu může být velmi náročným procesem plným nečekaných výzev. Pokud chcete v zahraničí uspět, věnujte jí dostatečnou pozornost.

Další články

Expertia na konferenci Marketing Festival 2024 v Brně

Byli jsme na Marketing Festivalu 2024 v Brně! Rychle a stručně o tom, co nás nejvíc zaujalo

Přinášíme autentické zápisy a zážitky našich tří účastníků konference Marketing Festival 2024 v Brně.

Placené ověření účtů na Facebooku a Instagramu: bude to stát za to?

Placené ověření účtů na Facebooku a Instagramu: bude to stát za to?

Zajímá vás, jak placené ověření ovlivní váš účet, jaké benefity přináší a kolik to vlastně bude stát?